Elis A passar utmärkt för kommersiella byggnader såsom affärer, restauranger, utställningsrum med mera. Produkten är konstruerad för horisontell installation direkt ovanför dörröppningar. De skapar en luftbarriär som minskar värme-/kylförluster.