D-LIST är framtagen för att vara ett alternativ till radiatorer och konvektorer där bröstningshöjden är begränsad.
Höjden på D-List är endast 150mm och monteras med förstärkt väggkonsol eller golvkonsoler.

Allmän information:
Max driftstryck 6 bar (PN6)

Effektgrupper:
D2 (motsvarar typ 22)
D3 (motsvarar typ 33)

D2 Hygien (motsvarar typ 20)
D3 Hygien (motsvarar typ 30)