TILLBEHÖR

int(46)

Epecon erbjuder ett stort sortiment av tillbehör till radiatorer och konvektorer. En del tillbehör är standardprodukter medan andra utvecklas och tillverkas unikt för specifika projekt. Några vanliga tillbehör visas här nedan.

  • Fläktsats DBH (Dynamic Boost Hybrid) är en vidareutveckling av våran populära produkt DBE och anpassad för våra konvektorer. Tillsammans med Low H2O-tekniken i konvektorerna ger den en extremt snabb uppvärmning som kommer till nytta bland annat vid placering nära större glaspartier. Effekten kan justeras i tre lägen och är specialanpassad för att fungera i ett system med både värme och kyla. Dessutom går det att uppnå en så låg ljudnivå att de till och med kan installeras i sovrum.
  • Radiatorarmaturer till Epecons samtliga panelradiatorer finns i ett brett urval, kompletta med radiatorventiler och koppel. Gemensamt för alla armaturer i vårt sortiment är hög kvalitet, reglernoggrannhet, driftssäkerhet och en lång livslängd. På bilden till vänster visas armatur från IMI.
  • Radiatorarmaturer till Epecons samtliga panelradiatorer finns i ett brett urval, kompletta med radiatorventiler och koppel. Gemensamt för alla armaturer i vårt sortiment är hög kvalitet, reglernoggrannhet, driftssäkerhet och en lång livslängd. På bilden till vänster visas armatur från MMA.
  • Radiatorarmaturer till Epecons samtliga panelradiatorer finns i ett brett urval, kompletta med radiatorventiler och koppel. Gemensamt för alla armaturer i vårt sortiment är hög kvalitet, reglernoggrannhet, driftssäkerhet och en lång livslängd. På bilden till vänster visas armatur från Danfoss.
  • Låsbygeln är en förstärkt infästning som fixerar radiatorn vid väggen.
  • Fängelsekonsolen är den kraftigaste förstärkta konsolen i Epecons sortiment. Den är framtagen för att passa säkerhetskraven på fängelser och anstalter.
  • Termostatskyddet utgör ett kraftigt skydd för termostaten och är användbar i krävande miljöer.
  • Skolkonsolen är en låsbar och robust konsol som rekommenderas till skolor och krävande offentliga miljöer. Skolkonsolen finns till alla panelradiatorer och till Lisa Panel.
  • Hygienkonsolen är utvecklad för sjukhus, vårdinrättningar och renrum. Den har släta ytor och är ”L-formad” för minsta möjliga smutsansamling och enklast möjliga rengöring. Hygienkonsolen passar till MCH, MCHI och till Lisa Panel Hygien.