SKOLOR

På förskolor och skolor sker det mycket aktivitet och rörelse i såväl klassrum som i andra utrymmen. För att uppnå en bra studiemiljö krävs det både ett bra inneklimat som robusta produkter. En fördel är också om produkterna kan uppfylla flera behov samtidigt som att utgöra sittplats eller göras oåtkomliga genom installation i tak.

  • Elis A passar utmärkt för kommersiella byggnader såsom affärer, restauranger, utställningsrum med mera. Produkten är konstruerad för horisontell installation direkt ovanför dörröppningar. De skapar en luftbarriär som minskar värme-/kylförluster.
  • Elis B är en luftridå avsedd för inbyggnation. Det blir därmed en diskret installation som väl kan användas till lokaler som affärer, restauranger, kontor och offentliga byggnader.
  • Elis C är avsedd för offentliga byggnader som gallerior, idrottshallar, butiker, restauranger med mera. Produkten är konstruerad både för horisontell och för vertikal installation.
  • Elis T moderna design och minimalistiska storlek gör produkten enkel att installera i både kommersiella lokaler och industriella byggnader. Produkten är konstruerad både för horisontell och för vertikal installation.
  • INTEGRA40 - den nya standardradiatorn. Integra40 har integrerad ventil och saknar därmed externt koppel, vilket gör den mer estetiskt tilltalande. Integra40 levereras förberedd för både sidoanslutning och bottenanslutning - alla med c/c 40mm. Ventilinsatserna erbjuds från MMA, IMI och Danfoss. Lågt pris i kombination med kort leveranstid och c/c 40 mellan anslutningarna gör att vi utnämner Integra40 till ”den nya standardradiatorn".
  • INTEGRA40 PLAN är en stilren panelradiator med både integrerad ventil och plan front. Integra40 Plan har integrerad ventil och saknar därmed externt koppel, vilket gör den mer estetiskt tilltalande. Integra40 Plan levereras förberedd för både sidoanslutning och bottenanslutning - alla med c/c 40mm. Ventilinsatserna erbjuds från MMA, IMI och Danfoss.
  • PRE-SERIE är den perfekta radiatorn när många radiatorer skall anslutas till samma rörstråk. Tack vare konstruktionen med prefabricerade rörstråk på baksidan av radiatorn blir installationen otroligt snabb. Ofta kan installationstiden halveras jämfört med installationer med separat dragning av rörstråk under eller bakom radiatorn. Genom detta har Pre-serie bidragit till minskad totalkostnad i många radiatorinstallationer. Genom att rörstråket går genom radiatorn kan Pre-serie även användas vid riktigt låga bröstningshöjder. Byggdjupet på Pre-serie är dessutom mindre än för en klassisk panelradiator, vilket gör att en större andel av rumsytan kan användas. Finns även med plan front. Se vår video som visar den enkla radiatorinstallationen. Klicka här
  • MODUL COMPACT är en serie panelradiatorer av traditionell typ som ger god effekt och hög kvalitet till ett bra pris. Va