Epecon kan nu erbjuda insatsventilen IMI Eclipse till våra radiatorer med integrerad ventil. Den passar även till konvektor Lisa Integra.

Termostatventilen Eclipse har en unik, integrerad automatisk flödesbegränsare som förhindrar överflöde. Flödet begränsas automatiskt med en enkel vridning, varvid inställt flöde inte överskrids oberoende av tryckvariationer i systemet inom sitt arbetsområde. Eclipse garanterar inställt flöde.

Se mer info om Eclipse på IMI’s hemsida. Klicka här

IMI har även en kort film som visar fördelarna med Eclipse. Klicka här

Datablad för våra insatsventiler. Klicka här