M1Epecon har som mål att agera med miljömedvetenhet.

Vi skall utnyttja naturens resurser så skonsamt och effektivt som det är tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart. Vi verkar för att våra samarbetspartners agerar på samma sätt.